มะไฟกาลักษณะ ต้น ไม้ยืนต้นสูงประมาณ 6-10 เมตร เปลือกลำต้นสีเทาอ่อนปนน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ บางๆ  ใบ  ใบเดี่ยวเรียงตัวตรงกันข้าม ออกรวมกันเป็นกลุ่มตามปลายกิ่งข้อต่อระหว่างโคนใบกับก้านใบจะบวมพอง ใบรูปไข่กลับปนขอบขนาน (obovate-oblong) ปลายใบแหลม (acute) ฐานใบสอบเว้า (cuneate) ขอบใบเรียบ (entire) ใบเกลี้ยงทั้งสองด้านใบอ่อนสีน้ำตาลแดง ขนาดใบกว้างประมาณ 5-7 ซม. ยาวประมาณ 10-16 ซม. ดอก ดอกไม่สมบูรณ์เพศมีดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่คนละต้นกัน (dioecious plant) ออกเป็นช่อแบบ raceme โดยจะออกบริเวณลำต้นและกิ่ง ช่อดอกเพศผู้ยาวประมาณ 10-12 ซม. กลีบเลี้ยงมี 4-5 กลีบ ไม่มีกลีบดอก มีขน (tomentose) สีขาวปกคลุมดอกเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าดอกเพศผู้ กลีบเลี้ยงมี 4-5 กลีบ ไม่มีกลีบดอก รังไข่อยู่เหนือฐานรองดอก (superior ovary) มีขนอ่อนนุ่ม (silkly) ปกคลุม ก้านชูยอดเกสรตัวเมีย (style) มี 3 อัน ยอดเกสรตัวเมีย (stigma) แยกออกเป็น 2 แฉก รังไข่มี 3 ห้อง (locule)
ผล ผลสดเป็นแบน (berry) มี 3 ห้อง แต่ละห้องมี 1 เมล็ด ผลรูปร่างกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 ซม.

Read more

คูณชมพู


คูณสีชมพู : 

ชื่อพื้นเมือง :

ลักษณะ :
เป็นพันธุ์ผสมระหว่างชัยพฤกษ์ (ชมพูพันทิพย์) กับราชพฤกษ์ (คูณ) กลายเป็นคูณสีชมพูเป็นต้นไม้หายาก ดอกคูณหรือราชพฤกษ์ ปกติมีสีเหลือง แต่พันธุ์นี้มีดอกสีชมพู ไม่กลายพันธุ์ สีดอกสวยหวาน ออกดอกงายเหมือนคูณดอกสีเหลือง เป็นไม้ยินต้น 

ประโยชน์ :
ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ เพื่อเพิ่มความสวยงามของสถานที่ 

ความเชื่อ :


Read more

นางพญาเสือโคร่ง


นางพญาเสือโคร่ง เรียกกันว่า ซากุระเมืองไทย 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Prunus cerasoides D.Don 
ชื่อสามัญ: นางพญาเสือโคร่ง 
ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ: ชมพูภูพิงค์ 

Read more