คูณชมพู


คูณสีชมพู : 

ชื่อพื้นเมือง :

ลักษณะ :
เป็นพันธุ์ผสมระหว่างชัยพฤกษ์ (ชมพูพันทิพย์) กับราชพฤกษ์ (คูณ) กลายเป็นคูณสีชมพูเป็นต้นไม้หายาก ดอกคูณหรือราชพฤกษ์ ปกติมีสีเหลือง แต่พันธุ์นี้มีดอกสีชมพู ไม่กลายพันธุ์ สีดอกสวยหวาน ออกดอกงายเหมือนคูณดอกสีเหลือง เป็นไม้ยินต้น 

ประโยชน์ :
ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ เพื่อเพิ่มความสวยงามของสถานที่ 

ความเชื่อ :